Tahorat kitobi

Mualliflar:        OdilxonqoriYunusxono‘g‘li, 

                              Ziyovuddin Rahim

 

Kitob nomi:     Tahorat kitobi

 

Qisqacha:

 

Ma’lumki, dinimiz Islomda poklikka alohida e’tibor berilgan. Ibodatlarning qabul bo‘lishi ham albatta, moddiy va ma’naviy poklikka bevosita bog‘liq. Poklik deganda asosan badan, kiyim va joy pokligi tushuniladi. Badanni poklash g‘usl, tahorat yoki tayammum bilan amalga oshiriladi.

Ushbu kitobda musanniflar tomonidan tahoratga oid oyat va hadislar keltirilib, sharh va faqihlarning fatvolari bilan boyitilgan. Shuningdek, kitobda hozirgi davrimiz taqozosi bilan tahoratga doir yangi paydo bo‘lgan masalalar atroflicha bayon qilingan.        

4432